#Esplugues es manifesta en contra de la violència de gènere #25N

Un any més Esplugues es manifesta en contra de la violència de gènere, així el passat dimarts dia 25 de novembre la nostra ciutat commemorava el dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona amb un acte que va aplegar un gran nombre de veïn si veïnes a la Plaça de Santa Magdalena. D’altra banda, durant aquest acte es va projectar un video realitzat per un grup de joves espluguins amb el lema #ObreelCorperonoaCops i la participació d’un grup amateur de teatre.
A més de tôt plegat, dones de tots els barris de la nostra ciutat van estrenar un flasmob per exigir i reivindicar els drets de les dones.

Presentació del libre Oda Poética de Paco Candel

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues va acollir el passat dijous dia 13 de novembre la presentació del llibre, Oda poética (Ediciones Carena), que recull poemes inèdits de Paco Candel (1925-2007), un dels personatges cabdals en l’àmbit de la cultura i la política catalanes de la segona part del segle XX, sobretot pels seus estudis i la seva identificació amb les persones immigrades de la resta de l’Estat. L’acte, que va congregar prop d’un centenar de persones, va comptar amb la presència de l’expresident de la Generalitat, José Montilla, i de l’excompanya de Candel, Joana Gardés, així com també de l’alcaldessa del nostre municipi, Pilar Díaz, i del fundador d’Ediciones Carena, José Membrive.

Font: Ajuntament d’Esplugues

Xerrada de Sor Lucia Caram a #Esplugues

El passat dimarts dia 11 de novembre, l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues organitzava una xerrada amb Sor Lucia Caram.
Així, aquesta xerrada va generar molta expectació omplint-se la sala-teatre del Centre Cultural Robert Brillas fins al punt que alguns veïns van haber de quedar-se fora de la sala.
D’altra banda, Caram durant la seva conferència va der un anàlisi sobre la situació socio-política actual des de la seva particular visió ètica i moral.

Ple Municipal #Esplugues 19/11/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.- Declaració institucional sobre ciutats constructores de pau.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 12/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2014.

4.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen proposant la resolució de la petició formulada per la societat TOBAGA, S.A.

6.- Dictamen proposant aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de reforma del Complex Esportiu La Plana, 3a fase, presentat per l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A., així com l’estudi de viabilitat de la concessió i la modificació del contracte de concessió d’obra pública del Complex Esportiu Municipal la Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

8.- Dictamen proposant l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici de 2015.

9.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

10.- Dictamen proposant sol·licitar l’ampliació del període de reintegrament de les liquidacions negatives de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) dels exercicis 2008 i 2009.

11.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al tercer trimestre de 2014.

12.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2014 a 30 de setembre de 2014.

13.- Dictamen proposant donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2014.

MOCIONS

27/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit amb motiu del canvi de canal de la televisió digital terrestre.

28/14.- Moció dels grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica.

29/14.- Moció sobre la celebració a Esplugues de la jornada de participació ciutadana sobre el futur polític de Catalunya presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i el regidor no adscrit.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

15/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues relativa a que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat faciliti la posada en marxa d’una Fira d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes d’Esplugues i el Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegra Ple Municipal:

Declaracions regidors: