L’Asamblea de parados de #Esplugues continua treballant per fer créixer l’associació

L’Asamblea de Parados de Esplugues continua treballant per recaptar fons i seguir fent créixer l’entitat i crear nous projectes. Així el passat dissabte dia 18 d’octubre l’assemblea d’aturats local instal·lava una taula informativa al mercat ambulant que cada dissabte té lloc a la Rambla d’Àngel Guimera d’aquesta ciutat. Una taula informativa on es venien llibres de segona mà com també clàssics musicals en format de vinil.

Homenatge a #Esplugues pel 74è aniversari de l’afusellament de Lluis Companys

Dimecres 16 d’octubre.
La Secció Local (GM) d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Esplugues ha organitzat un acte al Parc 11 de Setembre d’aquesta ciutat per conmemorar el 74è aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat en Lluís Companys.
Un Acte al qual també hi han assistit els regidors del Grup Municipal de Convergència i Unió i un total d’una vintena de veïns.

Ple Municipal #Esplugues 15/10/14

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 9/14 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2014, núm. 10/14 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2014 i núm. 11/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 1 d’octubre de 2014.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

4.- Dictamen proposant la determinació de les festes locals per a l’any 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat i de convocatòria del concurs, any 2015.

7.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de lloguer formalitzat amb la Sra. M.M.F.C. referent a un habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres.

8.- Dictamen proposant la modificació del conveni subscrit amb la Fundació Privada Proa relatiu a la integració socio-laboral de persones amb discapacitat psíquica.

MOCIONS

25/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Re-GpE per la participació d’entitats d’Esplugues al Consell Consultiu del Parc de Collserola.

26/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats a biblioteques.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13/14.- Proposta del Grup local de Ciutadans relativa al recolzament per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la celebració de la consulta sobre la independència de Catalunya prevista per al dia 9 de novembre de 2014.

14/14.- Proposta ciutadana presentada per l’Associació per la Igualtat dels Drets dels Discapacitats, AIDED, sol·licitant es presenti en la Generalitat la petició perquè el projecte de construcció d’una residència per a persones amb discapacitat a Esplugues de Llobregat sigui una realitat.

PRECS I PREGUNTES

Video Sessió íntegra

Declaracions

Roda de premsa dels regidors convocants del ple extraordinari sobre el 9N

El passat dilluns dia 6 d’octubre, davant del Centre Cultural Robert Brillas els regidors (ICV, CiU, ERC i Regidor no adscrit) convocants del darrer Ple Municipal Extraordinari, van comparèixer davant els mitjans de comunicació local d’Esplugues, per donar el seu punt de vista sobre el resultat del citat Ple Municipal Extraordinari que tenia com a únic punt de l’Ordre del dia donar suport o no a la consulta del proper 9 de Novembre.

Video íntegre d’ETV-Llobregat del Ple Municipal Extraordinari 1/10/2014 – Font del Video: Ajuntament d’Esplugues