Ple Municipal #Esplugues 30/7/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional reclamant que s’aturi el conflicte armat de Gaza.

2.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 7/14 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de juny i núm. 8/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 30 de juny.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant la pròrroga de l’autorització pel lloguer de l’habitatge de promoció pública emplaçat al carrer Pubilla Casas, número 10-12, 1r 2a, d’Esplugues de Llobregat.

5.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a la finca situada al carrer Manuel Florentin, 26 (finca Casal del Cris), promoguda per la Congregación de los Legionarios de Cristo.

6.- Dictamen proposant aprovar la delimitació d’un sector d’estacionament regulat, de caràcter provisional, al barri de Can Clota, sobre la porció de terreny delimitada pel carrer 1r de Maig, l’accés a la Ronda, el carrer Tierno Galván i el carrer Lleialtat, d’aquesta població.

7.- Dictamen proposant l’aprovació inicial de la modificació del projecte d’obra pública del Complex Esportiu Municipal La Plana, de la modificació de l’Estudi de Viabilitat, així com de la modificació del contracte.

8.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels preus públics del Complex Esportiu Municipal La Plana.

9.- Dictamen relatiu a la no aprovació del Conveni Urbanístic de permuta de la finca situada en la confluència dels carrers Nord i Andreu Amat, per la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 112, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la societat ELYSIUS EUROPA, S.L.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

10.- Dictamen proposant l’aprovació de diversos preus públics.

11.- Dictamen proposant el reconeixement d’obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.

12.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic 2014 a data 30 de juny.

13.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al segon trimestre de 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

14.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de la Llar d’infants municipal Montesa.

15.- Dictamen proposant la pròrroga del conveni amb la Parròquia de Santa Magdalena per l’any 2014.

16.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte de lloguer referent a l’habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres, número 29.

MOCIONS

20/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA instant al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que es mantingui en funcionament tot el Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues (CTE).

21/14.- Moció del grup municipal del Partit Popular d’Esplugues de Llobregat sol·licitant la remodelació del Ptge. dels Ametllers.

22/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA oposant-se a la línia de molt alta tensió.

23/14.- Moció del grup municipal del PSC a favor de la reducció de l’IVA a les activitats i serveis culturals i esportius.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

9/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

10/14.- Proposició ciutadana de la CUP Esplugues de Llobregat per la modificació d’articles del Reglament Orgànic Municipal.

11/14.- Proposició ciutadana de la CUP Esplugues de Llobregat perquè l’Ajuntament s’adhereixi i compleixi amb la retirada dels símbols franquistes a edificis no públics del poble.

12/14.- Proposició ciutadana de l’Associació d’Aturats/es juntament amb la PAH d’Esplugues sobre garantia i protecció dels drets humans i els bens comuns: aigua, llum i gas.

PRECS I PREGUNTES

Video sessió íntegre del Ple Municipal:

Declaracions:

Inauguració del nou Ateneu Popular d’#Esplugues

El passat cap de setmana, entre els dies 4 i 6 de juliol ha tingut lloc la inauguració del nou Ateneu Popular d’Esplugues. Així, diumenge dia 6 sortia una comitiva de la Plaça Santa Magdalena acompanyada de la colla de Bastoners.
La inauguración va acabar smb un vermut i una paella popular al parc de les Tres Esplugues.
Cal remarcar que el nou ateneu ha estat finançat per diversos col·lectius i socis particulars, covertint-lo en un local completament autogestionat.

#Esplugues acull la III Jornada Emprenem

El passat dimecres dia 2 de juliol, Esplugues acollí la tercera Jornada Emprenem a l’Espai Baronda.
Una jornada en la qual dones emprenedores o amb càrrecs de responsabilitat en diverses empreses de renom han exposat les seves experiències personals i explicant com han arribat a l’èxit professional.
La jornada ha finalitzat amb un sopar solidari ‘networking’ i una actuació de dança solidària.

#Esplugues celebra la setmana de la dignitat

Esplugues ha celebrat la setmana de la dignitat del 23 al 28 de juny, així, dious dia 26 es convocà una concentració a la plaça de Santa Magdalena, davant l’Ajuntament d’aquesta ciutat.
Tot plegat per reivindicar una renda mínima garantida i més drets per als treballadors entre d’altres reivindicacions de contingut social.