Xerrada informativa del col·lectiu local ‘Ni Muts ni a la Gàbia’ #Esplugues

Dijous, 26 de juny.

El col·lectiu local de Ni Muts ni a la Gàbia ha organitzat un acte informatiu als Jardins Robert Brillas per explicar als veïns de la nostra ciutat la situació que viuen nou veïns d’Esplugues per protestar en contra del Pla Caufec i la defensa de la Serra de Collserola.
Nou espluguins que es troben pendents de dos judicis penals, sis d’ells amb possibilitats reals d’ingressar a presó, acusats d’alteració d’ordre públic i agressions entre d’altres acusacions que el col·lectiu i molts d’altres veïns del poble consideren desproporcionades.

Ple Municipal Extraordinari 30/6/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte consistent en la gestió de l’Escola Municipal de Música, curs 2014/2015.

2.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor.

Video Sessió íntegra Ple Municipal Extraordinar 30/6/2014 #sensetalls

Declaracions

Mola TV amplia la seva àrea de cobertura a les demarcacions de Garraf i Tarragona

Mola TV continua el seu creixement, d’aquesta manera la petita televisió musical que emet des de Sabadell ja s’ha converit en la segona televisió local de Catalunya ampliant la seva cobertura a la TDT Local a les demarcacions del Garraf i Tarragona a més de les que ja operava al Vallès i gran part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Tot plega és fruït d’un acord d’arrendament de freqüències a les quals fins ara operava el canal Cat 4 Mediterrani.
Des de Tele Estudi Esplugues, ens congratulem d’aquesta bona notícia i felicitem als nostres amics i companys de Mola Televisió. Ànims i molta sort, perquè fent televisió sou l’exemple a seguir!

Sopar Popular amb Toni Albà a #Esplugues

Actuació de Toni Albà

Dilluns, 16 de juny.

La Secció local de Assemblea Nacional de Catalunya ha organitzat un sopar popular a la sala-teatre del Centre Cultural Robert Brillas.
Un sopar amb monòleg de toni Albà que va aplegar més de 200 persones. La presentació d’aquesta actuació va ser a càrrec de l’espluguí Jaume Marfany, a continuació en Toni Albà realitzà el seu monòleg, inspirat en el seu llibre: Ser o no ser Catalans.

Ple Municipal #Esplugues 18/6/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 6/14 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de maig.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Designació representants de l’Ajuntament al Consell d’Administració de la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues, S.A.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen proposant l’autorització de la pròrroga dels contractes de lloguer dels habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer per a joves, gestionats per l’empresa concessionària VISOREN RENTA, S.A.

5.- Dictamen proposant l’aprovació d’una pròrroga del contracte del servei de neteja d’edificis municipals.

6.- Dictamen proposant aprovar la liquidació del contracte d’execució de les obres del projecte executiu modificat del Pavelló Esportiu Municipal Les Moreres i aparcament, d’aquesta població.

7.- Dictamen proposant aprovar la liquidació del contracte d’execució de les obres del projecte desglossat del projecte executiu modificat del Pavelló Poliesportiu Municipal les Moreres, d’aquesta població.

8.- Dictamen proposant la creació de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat amb Barcelona i designació dels seus membres.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen proposant l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei d’impressió de publicacions municipals.

10.- Dictamen proposant l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor.

11.- Dictamen proposant donar compte de decrets d’alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

12.- Dictamen proposant l’aportació a projectes locals en matèria de Cooperació al Desenvolupament, any 2014.

13.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte consistent en la gestió de l’Escola Municipal de Música, curs 2014/2015.

14.- Dictamen proposant la pròrroga del contracte relatiu al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del municipi d’Esplugues de Llobregat.

MOCIONS

16/14.- Moció del grup municipal del PSC per la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i la república.

17/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA per la municipalització dels serveis públics externalitzats d’Esplugues.

18/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit proposant la declaració d’Esplugues com a “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.

19/14.- Moció dels grups municipals del PSC, PP, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit en defensa del Servei d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista del Baix Llobregat.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

6/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues per a l’aclariment de l’article 108 (dret d’intervenció en els plens municipals) del Reglament Orgànic Municipal, en endavant ROM, referent a la participació ciutadana.

7/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues sobre estudi de possible valoració de l’expropiació del solar d’equipaments de la Plaça Constitució on es pretén instal·lar un tanatori-crematori.

8/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans d’Esplugues sobre l’ampliació de beques de menjador durant les vacances escolars.

PRECS I PREGUNTES

Vídeo sessió íntegra Ple Municipal #Esplugues 18/6/2014

Declaracions: