Darrera acció de campanya electoral de CiU #Esplugues

Divendres, 23 de maig.

El grup municipal de Convergènia i Unió d’Esplugues ha instal·lat la seva darrera carpa al carrer Àngel Guimerà (davant del Centre Cultural Robert Brillas) per demanar el vot al candidar de Convergència i Unió a les eleccions al Parlament Europeu, en Ramon Tremosa.

Ciutadans #Esplugues encara el tram final de la campanya electoral

Dijous 22 de maig.

Recta final de la campanya electoral a les eleccions al Parlament Europeu.
D’aquesta manera el grup local de Ciutadans Esplugues ha fet una carpa informativa al Parc pou d’En Fèlix d’aquesta ciutat.
Una carpa informativa que ha comptat amb la presència de l’equip local de Ciutadans, representants comarcals del partiri i Jordi Cañas, al qual aquest mitjà ha pogut entrevistar.

Reunió de la Coordinadora d’Aturats del Baix Llobregat a #Esplugues

Dijous 22 de maig.

La Coordinadora d’Aturats del Baix Llobregat s’ha reunit avui a l’edifici Puig Coca d’Esplugues per posar en comú diferents projectes que les Assemblees d’Aturats d’alguns municipis de la comarca estan portant a terme.
Durant la reunió, les diferents Assembles d’Aturats han proposat projectes cooperativistes i diferents accions reivindicatives que es materialitzaran durant les properes setmanes.

Ple Municipal #Esplugues 21/5/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 4/14 corresponent a la sessió ordinària de data 22 d’abril i núm. 5/14 corresponent a la sessió extraordinària de data 28 d’abril.
2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen proposant l’aprovació de l’autorització i de transmissió de la meitat proindivisa de l’habitatge amb protecció oficial de règim concertat ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, 110, bloc 1, escala A, 3r 3a, d’Esplugues de Llobregat.
4.- Dictamen proposant concórrer a la incoació de l’expedient d’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen proposant la transformació d’una plaça d’ auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral, en una plaça de la plantilla de personal funcionari de la mateixa categoria.
6.- Dictamen proposant l’aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada Proa.
7.- Dictamen proposant el nomenament dels representants de l’Ajuntament al Patronat de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.
8.- Dictamen proposant donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2014, a 31 de març de 2014.
9.- Dictamen proposant donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria sobre el període d’aprovació del pagament de factures i certificacions d’obres corresponent al primer trimestre de 2014.
10.- Dictamen proposant donar compte d’un decret d’alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

15/14.- Moció del grup municipal d’ICV-EUiA en favor de la preservació de la fauna antropòfila protegida.

PRECS I PREGUNTES

Video; Sessió íntegra del Ple Municipal del 21/5/2014

Declaracions