Associacions de dones d’#Esplugues entreguen 3500 sigantures en contra de la llei de l’avortament

Dimarts 18 de febrer.
Les représentants de les associations de donnes d’Esplugues han lliurat a l’alcadessa Pilar Díaz, nés de 3.500 signatures recollides a la ciutat per sonar support a la moció contra la reforma de la llei 2/10, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, que propu el govern central de l’Estat. El Consell de Dones presentarà aquesta moció al ple municipal del mes de febrer.

Ple Municipal #Esplugues 19/2/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 12/13 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2013 i núm. 1/14 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2014.
2.- Informacions de l’Alcaldia.
3.- Dictamen proposant la modificació del règim de dedicació i de retribucions de la senyora alcaldessa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Dictamen proposant l’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat.
5.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades i l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la previsió de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions de rehabilitació.
6.- Dictamen proposant l’aprovació provisional del projecte de pla especial d’assignació d’ús d’àrea de servei en el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la societat S&S ENERGY GESTIÓN, S.L.U.
7.- Dictamen proposant l’aprovació de la proposta de Conveni relatiu al fraccionament del pagament de l’expropiació de la finca situada a l’avinguda Isidre Martí, 21-25, cantonada carrer Lluís Millet, 1-3, en execució de Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem de data 22-10-2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
8.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament en la via pública.
9.- Dictamen proposant la modificació d’un preu públic.
10.- Dictamen proposant l’aprovació del procediment a seguir per a l’abonament d’una bestreta al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament.
11.- Dictamen proposant l’aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
MOCIONS
6/14.- Moció del grup municipal del PP en contra de la pujada del transport públic.
7/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
8/14.- Moció del grup municipal d’ ERC-Re-GpE per la construcció dels dos mercats municipals.
PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2/14.- Proposició ciutadana de l’AA.VV. de la Plana-Montesa i la P.A.H. d’Esplugues de Llobregat per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
3/14.- Proposició ciutadana de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en contra de la reforma de la Llei de l’avortament.
4/14.- Proposició ciutadana de l’Associació Àgora d’Esplugues perquè l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat lideri la completa implementació del plantejament museològic, museogràfic i arquitectònic del Museu de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, tot vetllant per la seva promoció i consolidació.
PRECS I PREGUNTES

Resum Ple Ordinari Febrer
Video íntegre del Ple Municipal d’#Esplugues 19/2/2014
Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC Esplugues de Llobregat

Declaracions Albert Comellas; CiU Esplugues de Llobregat

Declaracions Mercè Haro; PPC Esplugues de Llobregat

Declaracions Enric Giner; PSC Esplugues de Llobregat

Esplugues es reivindica

Dissabte 15 de febrer.

L’Asamblea de Parados de Esplugues ha muntat una taula informativa en el mercat ambulant que cada dissabte s’organitza a la rambla Àngel Guimerà d’Esplugues.
Aquesta taula informativa ha servit per assessorar persones aturades d’Esplugues, col·laborar amb diverses empreses i les administracions públiques més properes.
També s’ha informat sobre la marxa comarcal del Baix Llobregat contra l’atur que passarà també per Esplugues durant les properes setmanes.

D’altra banda el PSC d’Esplugues ha muntat una carpa també al mercat ambulant del mateix carrer Àngel Guimerà per recollir signatures en contra de la reforma de la llei de l’avortament que el Partit Popular vol impulsar des del govern central de l’Estat.
Una reforma de la llei però, que segons els socialistes va en detriment des drets individuals de la dona.

El Partit Popular d’Esplugues ja treballa de cara a les eleccions europees, per això han organitzat una carpa informativa al mercat ambulant dels dissabtes (també a la rambla Àngel Guimerà).
Tot plegat per donar a conèixer a la ciutadania d’Esplugues totes aquelles lleis i reformes que el govern central del mateix Partit Popular està impulsant per fer front als diversos problemes que s’arrosseguen amb la crisi econòmica.

PPC d’#Esplugues i Noves Generacions presenten la campanya del Club Juvenil: ‘El tarjetazo’

Divendres 14 de febrer.
El grup municipal del Partit Popular d’Esplugues, conjuntament amb Noves Generacions han presentat avui la campanya de l’anomentat Targetazo, iniciativa del Club Juvenil de Noves Generacions del mateix Partit Popular de Catalunya.
La campanya s’enmarca en la darrera pujada del transport públic, que, des de l’inici de la crisi econòmica (any 2007), el bitllet senzill ha passat a costar als usuaris fins un 72% més car.

Presentació del libre ‘Sexe Mòbil Singular, SMS’ de Marta Pérez i Sierra

Dimecres 12 de febrer.
L’Associació de Dones Actives Espluguines ha organitzat un acte a la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.
L’acte ha consistit en la presentació del llibre ‘Sexe Mòbil singular, SMS‘ de Marta Pérez Sierra que durant la presentació ha descrit el llibre com un projecte que preten difondre la poesia eròtica i relacionar-la amb diferents disciplines artístiques com poden ser la pintura, la música el teatre i el ball. Fins a 32 creatius han il·lustrat el llibre inspirant-se en la seva poesia eròtica.