Acte del PSC d’#Esplugues sobre la reforma de la Seg. Social i les pensions

Dilluns 20 de gener.
El PSC d’Esplugues ha organitzat un acte-col·loqui sobre la reforma de les pensions al Centro Aragonés de la mateixa ciutat d’Esplugues de Llobregat.
Pilar Díaz, Alcaldessa d’Esplugues, ha presentat l’acte junt amb la convidada Isabel López Chamosa, diputada del Partit Socialista Obrer Espanyol al Congrés dels Diputats, la qual, ha exposat les conseqüències de la reforma de la Seguretat Social que el govern del Partit Popular ha impulsat per majoria absoluta en els darrers temps, i com afectarà aquesta reforma de la Seguretat Social al poder adquisitiu de les pensions de persones jubilades.

Acció de la PAH d’#Esplugues davant d’una sucursal de Bankia

Dijous 16 de gener.
Diferents Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya han realitzat avui una acció conjunta ocupant de forma pacífica fins a 50 sucursals de Bankia repartides arreu del territori català.
Per la seva banda, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) d’Esplugues ha ocupat la sucursal de Bankia situada a l’Avinguda de Cornellà del nostre municipi.

Ple Municipal #Esplugues 15/1/2014

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Dictamen proposant l’aprovació de les bases d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de venda de règim general a la promoció anomenada Pep Ventura del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
3.- Dictamen proposant la resolució de les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
4.- Dictamen proposant l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat. 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
5.- Dictamen proposant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
MOCIONS
1/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i regidor no adscrit sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici 2013.  2/14.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC-Re-GpE i regidor no adscrit sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
3/14.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret de decidir del poble de Catalunya. 
4/14.- Moció del grup municipal d’ERC-Rcat-GxE-AM per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 

5/14.- Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA i CiU d’adhesió a la Taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 
PROPOSICIÓ REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1/14.- Proposició ciutadana del grup local de Ciutadans a favor de la modificació de la Llei 14/2010 per la qual se sostreu les pensions dels menors tutelats per la Generalitat. 
PRECS I PREGUNTES

Ple Municipal ínetegre (2 videos)

Declaracions Roger Pons; Regidor no adscrit

Declaracions Jordi Figueras; ERC

Declaracions Albert Comellas; CiU

Declaracions Lídia Ibáñez; ICV

Declaracions Enric Giner; PSC

Declaracions Joan Vilalta; President Associació de la Comunitat de Pisos La Mallola

L’Associació de Botigues Amigues d’#Esplugues exposa els seus pessebres temàtics

Diumenge 12 de gener.
L’Associació de Botigues Amigues d’Esplugues “ABA” ha organitzat una exposició de pessebres on cada comerciant ha realitzat la repressentació d’un pessebre temàtic d’acord amb l’ofici o servei que realitza al seu comerç.

L’ANC recull signatures per la independència de Catalunya a #Esplugues

Dissabte 11 i diumenge 12 de gener.

L’assemblea Nacional Catalana inicia la campanya ‘signa un vot per la independència’.
Diverses carpes de la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana d’Esplugues s’han situat en diferents barris de la nostra vila.
La ciutadania ha pogut signat a favor del seu dret fonamental de petició.
Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·lectivament, es pot adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general.
Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1r i 55è) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1r), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.