Autor: espluguescom

El soroll, la brutícia i els impagaments, principals problemes de convivència a Esplugues.

Segons dades de l’Ajuntament d’Esplugues, durant els dos anys de funcionament d’aquest servei s’han atès 200 sol·licituds de mediació.  D’aquestes, més de la meitat estaven relacionades amb desacords entre veïns derivat de sorolls, brutícia, impagament de rebuts, o la instal·lació…