EXPOSICIO COL·LECTIVA 2018

El dia 30 d’octubre s’ha inaugurat a la Sala Robert Brillas l’Exposició Col·lectiva dels socis del Cercle Artístic d’Esplugues (Cade). La responsabilitat de comissari d’aquest any ha recaigut sobre el soci Enrique Sevillano, amb un concert de voluntaris com Rosario Herrera, Miquel Castells , Antoni Monràs, o Yolanda Martínez en el muntatge. Cal destacar que en aquesta edició han participat 20 artistes.
Com sempre un públic expectant ha gaudit de les paraules d’Enric Sevillano i Xavier Ribó a la inauguració d’aquesta exposició, i després se li ha agraït la seva inestimable col·laboració amb un present.
Penso que es important destacar que els socis del Cade són un grup d’artistes que cada any reuneixen les seves millors obres en aquesta Exposició Col·lectiva que intenta superar a l’anterior. L’espai per a aquesta mostra, sol ser la Sala Robert Brillas, que sempre acull les nostres exposicions i està situada en un entorn recollit. No és un lloc de pas, però sí que la seva arquitectura la dota d’un interès especial. La pintura entre les seves parets cobra força i protagonisme, i un arriba a la convicció que aquestes obres han nascut per ser vistes.
A l’exposició, el visitant es podrà endinsar als infinits mons interpretatius que cada autor ha realitzat. Donada la nostra diversitat, cal assenyalar que la mostra ha acollit obres que van des de coloristes recreacions, a l’alternança d’obres més discretes. Una combinació de processos i desenvolupaments en nombroses superfícies, plasmacions de bodegons, nus, paisatges o abstractes, s’entremesclen amb la disparitat de tècniques, des d’aquarel·les a olis, o dibuixos.
Al llarg d’aquests anys de recorregut, el Cade com a societat cultural han mantingut una evolució que es reflecteix en la concepció, l’enfocament i la materialització de les obres dels artistes aquí presentats. Tot això suposa una exposició il·lustrativa que deixa entreveure els aspectes associats a la nostra capacitat comunicativa, divulgativa i una resposta a les necessitats culturals de la societat. Obres, en suma, en les quals els artistes miren més enllà i com a vehicle conductor, mantenen cada treball amb la seva identitat pròpia. A través d’aquestes obres es configura una suggeridora diversitat de plantejaments i interessos, que es conformen en el resultat de cada obra i reuneixen els aspectes més importants de la creativitat de cadascun.
Es aquesta Exposició Col·lectiva una de les trobades culturals més importants de cada any a Esplugues.
L’exposició estarà oberta del 30 d’octubre a les 19h , amb el següent horari: de dilluns a dissabte de 17 a 21 hores. Cloenda dissabte 10 de novembre a les 20 hores.