P R O G R A MA C I O D E A C T I V I T A T S

 

PROGRAMA ACTIVITATS XX ANIVERSARI DEL CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES 1999-2019

Cine Fòrum

Dimarts 17 de desembre “la psicosis en l’art” (2007) a càrrec d’Eduardo Kronfly Rubiano. En la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Pendent de Confirmació.

 

R E U N I O N S  D E  S O C I S:

Per programar

F I R A  A L  C A R R E R:

Algunes dates podent canviar segons el calendari firal d’Esplugues o de altres. Les exposicions estan pendents de confirmació del departament de Cultura.