P R O G R A MA C I O  D E  A C T I V I T A T S

PROGRAMA ACTIVITATS XX ANIVERSARI DEL CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES 1999-2019

Cine Fòrum

Dimarts 19 de març a les 18:30h. “La Sagrada Familia”. (Mega estructures) a càrrec d’Antonio Ruiz Reina. En el Robert Brillas.

Dimarts 18 de juny a les 18:30h. “Frida Kahlo” (Coyoacán,1907-Ciutat de Mèxic, 1954) a càrrec de Yolanda Martínez Orega. En la Biblioteca la Bòbila.

Dimarts 17 de setembre a les 18h. “La Dona amb l’art” a càrrec de Montse Curucelaegui Barbera.

Dimarts 15 d’octubre a les 18h. “ el moviment “Bauhaus” 1919 a Alemania. A càrrec de Mercè Vidal. A la masoveria del Museu Can Tinturé. Pendent de Confirmació.

Dimarts 17 de desembre “la psicosis en l’art” (2007) a càrrec d’Eduardo Kronfly Rubiano. En la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Pendent de Confirmació.

Sortides culturals:

Caixa Fòrum – dimarts 2 d’abril a les 18h, “Max Beckmann” Leipzig, 1884-New York, 1950. Visita comentada. Màxim les primeres 30 places. *

Mnac – dimarts 15 d’octubre (per confirmar), “col·lecció d’art català, del romànic fins l’actualitat”

 

Sortides per pintar:

Convent de Montsió/Can Casanovas – dimarts 2 d’abril. Matí, per concretar amb les Dominiques.

*Interessats en la visita comentada; poseu-se en contacte en el Xavier: 640 016 450

 R E U N I O N S  D E  S O C I S:

       F I R A   A L  C A R R E R:

 Algunes dates podent canviar segons el calendari firal d’Esplugues o de altres. Les exposicions estan pendents de confirmació del departament de Cultura.