P R O G R A MA C I O  D E  A C T I V I T A T S

PROGRAMA ACTIVITATS XX ANIVERSARI DEL CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES 1999-2019

Cine Fòrum

Dimarts 17 de setembre a les 18h. “La Dona amb l’art” a càrrec de Montse Curucelaegui Barbera.

Dimarts 15 d’octubre a les 18h. “ el moviment “Bauhaus” 1919 a Alemania. A càrrec de Mercè Vidal. A la masoveria del Museu Can Tinturé. Pendent de Confirmació.

Dimarts 17 de desembre “la psicosis en l’art” (2007) a càrrec d’Eduardo Kronfly Rubiano. En la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Pendent de Confirmació.

Sortides culturals:

Mnac – dimarts 15 d’octubre (per confirmar), “col·lecció d’art català, del romànic fins l’actualitat”

 

 R E U N I O N S  D E  S O C I S:

Per programar

       F I R A   A L  C A R R E R:

 Algunes dates podent canviar segons el calendari firal d’Esplugues o de altres. Les exposicions estan pendents de confirmació del departament de Cultura.